Agencja celna

Agencja celna – dlaczego warto skorzystać z jej usług?

Dążąc do utrzymania ciągłości łańcucha dostaw, należy wdrożyć rozwiązania, które ułatwią i przyspieszą procesy logistyczne. Jest to szczególnie ważne w przypadku przewozów międzynarodowych, które muszą być realizowane zgodnie z przepisami prawa europejskiego. Szczególnie dużo obaw wzbudza w tej chwili handel z Wielką Brytanią. Przedsiębiorcy przekonują się, że w przypadku wymiany handlowej z państwem trzecim warto, by sprawami związanymi z przekraczaniem granic zajęła się agencja celna.

Transport międzynarodowy a prawo europejskie

Polska, jako członek Wspólnoty Europejskiej, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów, które zostały ustalone jako obowiązujące dla wszystkich państw członkowskich. Są to przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, środowiska naturalnego, czy też właśnie przepisy dotyczące handlu międzynarodowego. Jeśli chodzi o to ostatnie, handel pomiędzy państwami członkowskimi odbywa się na jasnych, niekłopotliwych dla przewoźników zasadach. Przekraczanie przez samochody ciężarowe granic wewnętrznych Unii zwykle nie wiąże się z żadnymi utrudnieniami.

Nieco inaczej wygląda to w sytuacji, gdy towar ma być sprowadzony do Unii z państwa trzeciego, albo przeciwnie -opuszcza terytorium Unii Europejskiej. W takiej sytuacji konieczne jest przebrnięcie przez wszelkie formalności związane z odprawą celną. Nierzadko bywa to kłopotliwe, dlatego przedsiębiorcy chętnie  korzystają z pomocy pośrednika, jakim jest agencja celna. W ostatnim czasie w wyszukiwarce internetowej szczególnie popularne jest hasło agencja celna Wielka Brytania.

Czym zajmuje się agencja celna?

Agencja celna bywa mylona z urzędem celnym, ale w rzeczywistości są to dwa zupełnie różne podmioty. Agencja celna nie jest organem państwowym, a pośrednikiem pomiędzy tym organem a przedsiębiorcami prowadzącymi handel z państwem trzecim. Agenci celni świadczą usługi na każdym etapie transportu międzynarodowego. Pomagają w dopełnianiu formalności celnych, w wielu przypadkach przejmując na siebie całkowitą odpowiedzialność za przygotowanie przewozu towarów od strony formalnej. Agenci celni mogą zajmować się zarówno eksportem, jak i importem.

Dlaczego warto współpracować z agencją celną?

Opóźnienia w przewozie towarów mogą przedsiębiorcę drogo kosztować, dlatego chcąc zminimalizować ryzyko niepowodzeń, należy nawiązać współpracę z agencją celną. Jest to wydatek, który się opłaca. Przedsiębiorca może zająć się rozwijaniem działalności, nie musi obawiać się o kwestie formalne. Agenci celni zajmą się procedowaniem dokumentów, kontrolowaniem przygotowań do transportu towaru danego rodzaju, nawiązywaniem kontaktu z organami, które tego kontaktu wymagają, przesyłaniem stosowanych informacji i formularzy czy też śledzeniem wysokości opłat celnych.

Agenci celni muszą śledzić zmiany w przepisach, ponieważ nieznajomość prawa mogłaby skutkować niemożnością zrealizowania transportu w terminie. Trudno, by przedsiębiorca był w stanie nadążyć ze wszelkimi nowinkami, a nawet gdyby nadążył, nierzadko miałby problemy z interpretacją przepisów. Agenci celni cały czas doskonalą się zawodowo, dlatego mogą służyć przedsiębiorcom profesjonalną pomocą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *