Odprawa celna

Czym jest odprawa celna?

W Polsce, w związku z opuszczeniem Wspólnoty Europejskiej przez Wielką Brytanię, znacznie wzrosło zainteresowane tematem odpraw celnych i opłat związanych z transportem towarów z państw nienależących do Unii Europejskiej. Czym jest odprawa celna i na czym polegają obowiązki importera?

Państwa trzecie a import towarów do Unii

Państwem trzecim nazywamy każdy kraj, który nie należy do Wspólnoty Europejskiej. O ile transport towarów pomiędzy państwami europejskimi odbywa się, z pewnymi wyjątkami, w sposób bezcłowy, o tyle współpraca z państwami trzecimi przyjmuje inny wymiar. Przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli import, wymaga przejścia przez procedurę celną. Jest to jeden z podstawowych obowiązków importera.

Odprawa celna – co to takiego?

Odprawa celna polega na dopełnianiu wszelkich formalności przewidzianych zasadami postępowania celnego. Formalności te związane są z przewozem towarów przez granicę danego państwa. W trakcie odprawy celnej określa się zgodność prowadzonego transportu z prawem i umowami międzynarodowymi, a także wzywa importera do opłacenia cła.

Cło to opłata nakładana przez państwo na towary przywożone z państwa trzeciego, którą należy uregulować przy przekraczaniu granicy celnej. To, ile wynosi opłata celna, uzależnione jest od rodzaju produktu, wartości zamówienia, ale i kosztów przesyłki. Należność z tytułu cła oblicza się na podstawie sumy transportu towaru poza Unią Europejską oraz wartości celnej.

Jak dokonać odprawy celnej?

Importer może samodzielnie zająć się formalnościami celnymi, ale często spotykanym rozwiązaniem jest korzystanie z usług agencji celnej. Usługi celne świadczone przez pośredników pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym, znacznie ułatwiają proces odprawy celnej. Pośrednik może przygotować dla klienta dokumenty potrzebne do odprawy i deklarację dotyczącą podatku akcyzowego. Może również dokonać sprawdzenia znaków CE oraz wyliczeń należności przywozowych. Usługi celne obejmują również dokonanie w imieniu klienta zgłoszenia celnego.

Odprawa celna jest warunkiem koniecznym do tego, by towary pochodzące z państw trzecich zostały dopuszczone do obrotu. Towar, który przejdzie odprawę celną, staję się towarem wewnątrzwspólnotowym, a więc może przekraczać kolejne granice państw członkowskich Unii Europejskiej.

Odprawa celna – wymagane dokumenty

W celu odprawienia towaru należy przygotować następujące dokumenty: fakturę handlową uzyskaną od eksportera, świadectwo pochodzenia towaru, Packing List (jeśli waga brutto i netto nie została wykazana w fakturze), konosament morski albo Sea Waybill (niezbędne w porcie), w przypadku spedycji lotniczej Air Waybill, a w przypadku transportu kolejowego – list przewozowy CIM/SMGS. Niektóre typy produktów wymagają okazania dodatkowych dokumentów, np. certyfikatu CE (dotyczy m.in. zabawek), czy też świadectwa CITES (w przypadku transportu roślin i zwierząt).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *