Czym jest Wiążąca Informacja Taryfowa w UK?

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) to termin znany i stosowany na terenie całej Unii Europejskiej. WIT ściśle wiąże się z unią celną, jaką stworzyły państwa europejskie. Najprościej termin ten można zdefiniować jako pisemną decyzję w sprawie klasyfikacji towarów na terenie Unii Europejskiej, określającą właściwy kod taryfy celnej dla jednego, dowolnie zgłoszonego towaru. Decyzja wydawana jest na okres trzech lat. W Polsce wydaje ją Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Ale czym jest Wiążąca Informacja Taryfowa w UK, skoro Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej?

Wydanie decyzji WIT

Wniosek w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych i towarów wprowadzanych na obszar Unii Europejskiej lub z niego wyprowadzanych. WIT nie wiąże się z obrotem wewnątrzwspólnotowym. W Polsce wniosek o wydanie decyzji WIT składa się drogą elektroniczną. Od pewnego czasu nie są przyjmowane wnioski w formie papierowej. Wydane decyzje są wiążące dla organów celnych oraz wnioskodawcy tylko w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym decyzja została wydana.

Wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej jest pod wieloma względami korzystne. Przede wszystkim jest to jedyna wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, zapewniająca jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE. WIT zdecydowanie ułatwia przedsiębiorcom zarządzanie w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, dzięki temu, że gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych. Ponadto wydana decyzja jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej, co więcej, dzięki decyzji WIT, odprawa celna przeprowadzana jest znacznie sprawniej.

Wiążąca Informacja Taryfowa w UK

Wielka Brytania, dopóki jeszcze była członkiem Unii Europejskiej, również wydawała decyzje WIT. W okresie przejściowym decyzje nadal były ważne. A jak sytuacja wygląda obecnie?

Okazuje się, że w związku z faktem, że Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej, z dniem 1 stycznia 2021 roku Wiążące Informacje Taryfowe wydane przez organy celne Wielkiej Brytanii, straciły ważność. Tego samego dnia ważność straciły decyzje WIT wydane przez organy celne państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadały numery EORI Zjednoczonego Królestwa.

W tej chwili, chcąc sprowadzić towar z Wielkiej Brytanii, czyli państwa trzeciego, nie można wykorzystać numeru WIT, ponieważ nie ma czegoś takiego jak Wiążąca Informacja Taryfowa w UK. Towary przewożone przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, muszą przejść cały proces odprawy. Oczywiście można go usprawnić, przygotowując wcześniej stosowne dokumenty, opłacając składki i składając wymagane wnioski drogą elektroniczną, ale żaden z nic nie dotyczy WIK. Jeśli przewoźnik nie wie, jak przygotować się do przekroczenia granicy z towarem i jak postąpić, by odprawa celna przebiegła bez zakłóceń, powinien skorzystać z pomocy agencji celnej. Agencja celna dopełni formalności w jego imieniu i będzie pośrednikiem pomiędzy przewoźnikiem a organem celnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *