zamówienia publiczne

Czym są zamówienia publiczne?

Jednostki samorządu terytorialnego są przykładowym podmiotem publicznym, który występuje często jako nabywca usług lub towarów. W związku z czym zobowiązane są one do tego, by zawierać z innymi podmiotami, w tym przypadku przedsiębiorcami, umowy, które będą dotyczyć realizacji zamówienia publicznego. To dzięki zamówieniom publicznym realizowane są m.in. przedsięwzięcia uwzględnione na dany rok np. w budżecie gminy czy miasta. Nie można nie zauważyć, że dla wielu przedsiębiorstw zamówienia publiczne to niezwykle istotny, często kluczowy element ich funkcjonowania. Czym w takim razie są zamówienia publiczne?

Kto realizuje zamówienia publiczne i kto je składa?

Realizacja inwestycji np. wspomnianych już jednostek samorządu terytorialnego jest możliwa poprzez złożenie zamówienia publicznego. W sytuacji, w której zamówienie publiczne zostanie złożone, jednostka publiczna występuje w roli nabywców usług i dóbr. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że taka jednostka nie może tak po prostu zdecydować się na tę czy inną ofertę, tak jak jest w przypadku firm prywatnych czy osób fizycznych. Zamówienie publiczne jest niezbędne, by zrealizować choćby najmniejszy publiczny projekt.

Zasady, tryb, cały proces regulowany jest przez prawo zamówień publicznych, w którym także znaleźć można samą definicję zagadnienia. W art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oficjalnie definiuje zamówienia publiczne jako ”umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy co najmniej jednym wykonawcą, a co najmniej jedną instytucją zamawiającą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług”.

Co ciekawe podmiotem, który może złożyć zamówienie publiczne może być każda organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, jak i osoba fizyczna i osobowość prawna. Prawo zamówień publicznych precyzyjnie jednak określa kto jest zobowiązany do składania zamówień publicznych i na ich podstawie do nabywania usług czy dóbr. Są to m.in. jednostki sektora finansów publicznych czy też państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zamówienia publiczne – warto wiedzieć

Ciekawostką wydaje się fakt, że wiele podmiotów z sektora prywatnego zabiegających o realizację zamówienia, zapomina o tym, że zamówienia publiczne mają jawny charakter. Każdy radca prawny, specjalizujący się w tego typu zamówieniach, zwraca na to szczególną uwagę.

W lwiej części zamówienia publiczne składane są w formie pisemnej. Jest także udostępniana niezbędna dokumentacja, która pozwala wyłonić spośród złożonych ofert podmiot, który zrealizuje zamówienie.

Warto zaznaczyć, że złożenie poprawne oferty, ale i cały proces uczestnictwa w swego rodzaju konkursie nie jest zadaniem prostym. Z tego powodu zainteresowani przedsiębiorcy bardzo często konsultują swój udział ze specjalizującymi się w tej dziedzinie fachowcami. Pomocy udzielić może radca prawny czy też wyspecjalizowane kancelarie zamówień publicznych, pomagając z poprawnym złożeniem dokumentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *