Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny to zawód wykonywany przez absolwentów studiów wyższych na kierunku prawniczym, którzy mają za sobą również trzyletnią aplikację radcowską i uzyskali pozytywny wynik z kończącego ją egzaminu radcowskiego. Po złożonym egzaminie radcowskim radca prawny zostaje wpisany na listę radców prawnych i może rozpocząć świadczenie usług prawnych. Jak można zdefiniować te usługi i czym dokładnie zajmuje się radca prawny?

Czym są usługi prawne?

Świadczeniem usług prawnych zajmują się zarówno prawnicy bez aplikacji, jak i radcy prawni oraz adwokaci. Nie można jednak porównywać ani zakresu, ani jakości usług świadczonych przez prawników tylko po pięcioletnich studiach z tym, co reprezentują kancelarie radcowskie i adwokackie. Klient, który decyduje się na współpracę z prawnikiem bez aplikacji, robi to na własną odpowiedzialność. Tymczasem radca prawny i adwokat objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, poza tym odpowiada dyscyplinarnie przed nadzorującymi jego pracę organami.

Radcy prawni świadczą różnego rodzaju usługi prawne, począwszy od udzielania porad ustnych, poprzez sporządzanie różnorakich pozwów, wniosków i umów, skończywszy na reprezentowaniu klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Wysokiej jakości usługi prawne, niezależnie od złożoności sprawy, której one dotyczą, może świadczyć tylko odpowiednio wykwalifikowana osoba. Dobry radca prawny z Łodzi w pełni angażuje się w zlecone sprawy, bez względu na ich zakres. Dzięki temu każdy klient kancelarii radcowskiej czuje się bezpiecznie i komfortowo.

Czym zajmuje się radca prawny?

Wiele zależy od formy działalności, ponieważ nie każdy radca prawny prowadzi własną kancelarię. Radca prawny może być zatrudniony w większej firmie czy instytucji i działać wyłącznie na jej zlecenie, negocjować warunki umów, zajmować się sprawami, w których doszło do nadużyć i złamania prawa, kontrolować zawierane ugody i porozumienia. Obok tego radca prawny może świadczyć bezpłatne usługi prawne w zakresie prawa cywilnego dla osób o niskich dochodach w miejscach wyznaczonych przez władze gminy. Podstawowym miejscem radcy prawnego pozostaje jednak kancelaria radcowska.

Z jakimi sprawami można się zgłosić do kancelarii radcowskiej?

Niektóre kancelarie radcowskie specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa, ale zdecydowana większość obsługuje wszystkich klientów bez wyjątku. Radcy prawni pomagają w rozwiązywaniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego, spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi, oszustwami finansowymi, łamaniem praw autorskich i wielu innych. Do kancelarii można zgłosić się po poradę w przypadku rozwodu czy chęci wnioskowania o alimenty na siebie lub dziecko, w przypadku niejasności po śmierci członka rodziny, w przypadku, gdy zostaniemy oszukani przez sprzedawcę lub to nas ktoś o takie oszustwo oskarży. Prawnicy dołożą wszelkich starań, by szybko i z korzyścią dla klienta rozwiązać powierzoną im sprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *