Export towarów do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 roku sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii traktowana jest jako export. Rynek angielski przestał być częścią wspólnego rynku europejskiego, co oznacza, że wymiana handlowa z Wielką Brytanią nie może odbywać się na stosowanych wcześniej zasadach. Brexit nie odstraszył jednak odważnych przedsiębiorców, dla których export towarów do Wielkiej Brytanii jest szansą na doskonały zarobek.

Wysyłka towarów z Polski

Przepisy prawa unijnego dokładnie określają zasady dokonywania transakcji handlowych w samej Unii Europejskiej, jak i poza jej obszarem. Jeżeli mówimy o transakcjach wewnątrzwspólnotowych dotyczących dwóch przedsiębiorców pochodzących z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej, na określenie stosunków używa się terminów Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) lub Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WND). Oczywiście oprócz transakcji B2B, wyróżniamy transakcje B2C, które dotyczą relacji pomiędzy przedsiębiorcą a osobą niebędącą podatnikiem. Wówczas mówimy o Sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz Sprzedaży Wysyłkowej na terytorium kraju. Export towarów jest zupełnie czymś innym.

Export towarów do Wielkiej Brytanii

Wysyłka towarów do nabywcy z kraju trzeciego, czyli niebędącego członkiem Wspólnoty Europejskiej, określana jest mianem exportu. Natomiast przybycie takiego towaru z państwa trzeciego nazywa się importem. W przypadku exportu nie ma znaczenia, czy transakcja zawierana jest między dużymi firmami, czy też jedną ze stron jest mały przedsiębiorca. Export towarów do Wielkiej Brytanii zawsze wymaga spełnienia określonych warunków. Z tego powodu wiele firm wycofało się po brexicie ze sprzedaży towarów do Zjednoczonego Królestwa w obawie przed wysokimi kosztami i skomplikowanymi procedurami. W rzeczywistości jednak odprawy celne nie powinny być powodem rezygnacji z prowadzonych dotychczas działań.

Wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej

Polski przedsiębiorca, który chce kontynuować współpracę z firmami brytyjskimi, musi spełnić określone przepisami warunki. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Dokument musi być poświadczony przez właściwy urząd celny.

Jeśli chodzi o szczegółowe procedury, przedsiębiorca powinien wnioskować o nadanie numeru EORI, czyli numeru w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jak to zrobić? Po dokonaniu rejestracji na stronie PUESC i rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym, możliwe jest wygenerowanie certyfikatu celnego oraz złożenie wspomnianego wcześniej wniosku.

Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy zainteresowanego tematem export towarów do Wielkiej Brytanii jest zaznajomienie się z klasyfikacją sprzedawanych towarów, czyli ujednoliconymi kodami taryfy celnej. Jeśli eksportujemy towar do Wielkiej Brytanii, musimy zastosować tamtejsze kody. Oprócz tego musimy wykazać pochodzenie towaru i sporządzić stosowane oświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *