Firma w Anglii a brexit

Firma w Anglii a brexit – czy biznes w UK nadal się opłaca?

Ze zjawiskiem wzmożonej emigracji zarobkowej Polaków mieliśmy do czynienia kilkanaście lat temu, szczególnie w latach 2004-2007, czyli wkrótce po przystąpieniu do UE. Dziś liczba osób, które decydują się na opuszczenie kraju i podjęcie pracy zagranicą jest znacznie niższa, ale mimo wszystko wciąż wysoka. Polacy szczególnie dobrze czują się w Wielkiej Brytanii, która kusi wysokimi zarobkami, ale i możliwością podszkolenia języka. Wielu Polaków podjęło pracę u brytyjskich pracodawców, ale nie brakuje i takich, którzy otworzyli własną działalność. Ale czy teraz, po brexicie, biznes w UK nadal się opłaca? W związku z tym, że zbliżamy się do końca okresu przejściowego, temat firma w Anglii a brexit znów znalazł się na topie.

Długofalowe skutki brexitu

Brexit to wydarzenie historyczne, o którym w przyszłości napiszą wszyscy autorzy podręczników do nauki historii. Wielka Brytania to pierwszy kraj, który dobrowolnie opuścił Unię Europejską, co nie pozostaje bez wpływu na losy innych państw członkowskich. Wielka Brytania stała się prekursorem zmian. Trudno przewidzieć, jakie to będą zmiany i czy w przyszłości ze Wspólnoty Europejskiej wyłamią się kolejne państwa.

W tej chwili obcokrajowcy przebywający na Wyspach nie mają powodu do obaw, gdyż w przepisach brytyjskiego prawa dotąd nie wprowadzono żadnych większych zmian, a pobyt i praca w UK odbywają się bez zakłóceń. Jedyne, o czym muszą pamiętać imigranci, to złożenie wniosku o status osoby osiedlonej. Obcokrajowcy mogą odczuć skutki brexitu tak naprawdę dopiero wówczas, gdy skończy się okres przejściowy, a do tego czasu nie zostaną wypracowane korzystne dla obu stron (UK i UE) warunki współpracy.

Firma w Anglii a brexit

Wspomniany wyżej status osoby osiedlonej daje prawo do legalnego przebywania i podejmowania pracy w UK. Wniosek musi złożyć każdy, bez względu na to, czy posiada status rezydenta, nie pracuje zawodowo, pracuje na etacie, czy też prowadzi w Anglii własną firmę. Termin na złożenie wniosku o status osoby osiedlonej (dla obywateli państw członkowskich UE) upływa 31 czerwca 2021 roku. Oznacza to, że po tym terminie niemożliwe będzie prowadzenie firmy w UK przez osoby, które wniosku nie złożą, nawet jeśli działalność prowadzą od wielu lat.

Prowadzenie firmy w Anglii po brexicie

W tej chwili nie wiadomo, czy brytyjskie praw zmieni coś jeszcze w przepisach dotyczących prowadzenia firmy w UK. Wydaje się, że państwo dąży do zachowania bieżących systemów prawnych, zwłaszcza systemu podatkowego oraz systemu rynku pracy. Jeśli jednak pojawią się zmiany, każdą z nich polscy przedsiębiorcy będą mogli omówić z polskim biurem księgowym. W UK nie brakuje biur podatkowych prowadzonych przez osoby polskiej narodowości. Polski księgowy orientuje się w przepisach brytyjskiego, polskiego, ale i unijnego prawa, co sprawia, że jest w stanie udzielić wsparcia przedsiębiorcom zainteresowanym tematem firma w Anglii a brexit.

Polscy przedsiębiorcy nie chcą opuszczać Wielkiej Brytanii, po prowadzenie własnego biznesu w UK jest dla nich opłacalne. Brytyjskie prawo podatkowe i gospodarcze uznaje się za znacznie bardziej korzystne dla firm, aniżeli prawo obowiązujące w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *