sprzęt elektroniczny

Jak wprowadzić na rynek sprzęt elektroniczny?

Rynek elektroniki w Polsce rozwija się bardzo prężnie, mimo iż firmy produkujące sprzęt elektroniczny zobowiązane są do respektowania wielu, niekiedy uciążliwych zapisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawa ta określa wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt elektroniczny wprowadzany na rynek z uwagi na potrzebę późniejszego prawidłowego gospodarowania odpadami powstającymi z tego sprzętu.

Wprowadzenie do obrotu sprzętu elektronicznego

Produkcja elektroniki nigdy nie powinna odbywać się w oderwaniu od obowiązujących przepisów. W przeciwnym razie może się okazać, że innowacyjne, funkcjonalne urządzenie, nie może trafić na rynek, bo nie spełnia określonych prawem wymagań. Dlatego też projektowanie urządzeń elektronicznych i ich późniejsza produkcja powinny być realizowane w firmach z doświadczeniem, ale śledzących nowinki na rynku i szybko reagujących na ewentualne zmiany w przepisach.

Firmy wprowadzające na rynek sprzęt elektroniczny mają obowiązek podjęcia działań, dzięki którym w przyszłości będzie możliwe prawidłowe gospodarowanie odpadami. Zużyty sprzęt elektroniczny nie może trafić na przypadkowe wysypisko śmieci, a odpowiedzialność za to ponosi nie tylko użytkownik sprzętu, ale w tej chwili również jego producent. Mówimy o tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta elektroniki.

Sprzęt elektroniczny – obowiązki wprowadzającego na rynek urządzenia elektroniczne

Wprowadzający na rynek sprzęt elektroniczny podlega wpisowi do rejestru. Numer rejestrowy należy uzyskać przed podjęciem działalności – musi znajdować się na wszystkich fakturach i innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem. Kim jest wprowadzający sprzęt elektroniczny? Zgodnie z definicją, jest to przedsiębiorca, który produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, bądź też importuje sprzęt (wyjątek stanowi przedsiębiorca, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania).

Sposób oznaczenia sprzętu elektronicznego

Jednym z obowiązków wprowadzającego do obrotu sprzęt elektroniczny jest umieszczenie oznakowania umożliwiającego identyfikację producenta. Oznakowanie musi być wyraźne, czytelne i trwałe. Dotyczy to również informacji o postępowaniu ze zużytym sprzętem.

Jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny przeznaczony do gospodarstw domowych, informacja taka musi zawierać jasny przekaz o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin i części składowych. Na urządzeniach musi również znaleźć się symbol selektywnego zbierania odpadów. Co więcej, wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych ma obowiązek zapewnienia zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *