Import z Wielkiej Brytanii

Jak wygląda import towarów z Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania bardzo długo przygotowywała się do brexitu, przygotowywały się także inne państwa Unii Europejskiej, które liczyły się z tym, że w pewnym momencie przewóz towarów z Anglii i do Anglii może stać się znacznie utrudniony. Czy tak jest rzeczywiście? Jak wygląda import towarów z Wielkiej Brytanii po tym, gdy kraj ten opuścił Wspólnotę Europejską?

Import a relacje z państwem trzecim

Zgodnie z definicją, importem nazywamy zakup towarów lub usług za granicą. Zakup ten ma na celu wykorzystanie wspomnianych towarów na rynku krajowym. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego w jej przypadku nie mówimy wyłącznie o rynku krajowym, ale o rynku wewnętrznym, wspólnym dla całej Unii. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce, importem określamy zakup towarów lub usług w krajach nienależących do Wspólnoty Europejskiej. W tej chwili do grona państw trzecich zalicza się również Wielka Brytania.

Import z Wielkiej Brytanii

W przeciwieństwie do zakupu wewnątrzwspólnotowego import towarów wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Niezależnie od tego, jakie relacje łączą Polskę z państwem trzecim, przy przekraczaniu zewnętrznej granicy Unii wymagane jest dopełnienie formalności celnych.

Zakup towarów od kontrahentów z Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania, wolą większości narodu, straciła status państwa członkowskiego Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego czasu zarówno sprzedaż towarów i usług do UK, jak i import towarów z Wielkiej Brytanii musi być odpowiednio rozliczony. Jak już wspomnieliśmy wyżej, każdy zakup towaru od kontrahentów z Anglii jest w tej chwili importem, a to oznacza, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po stronie kupującego.

Kupujący nie zawsze jest czynnym podatnikiem VAT. Jeśli nim jest, może dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu. Natomiast ci, którzy nie są podatnikami VAT, mogą odliczyć uiszczony podatek od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Import towarów z Wielkiej Brytanii – wkrótce koniec uproszczeń

Chociaż Wielka Brytania nie jest członkiem Unii od 1 stycznia 2021 r., to jednak zdarza się, że administracja brytyjska stosuje uproszczenia w odprawach celnych towarów importowanych ze Wspólnoty Europejskiej. Poniekąd dotyczy to także towarów wywożonych z Wielkiej Brytanii, choć większość przewoźników doskonale zapoznała się już z tematem odprawa celna Anglia.

Wszystkie ułatwienia przestaną być stosowane od 1 stycznia 2021 r., a część nawet wcześniej. Poinformowano m.in., że już od października wymagane będzie złożenie brytyjskim organom celnym wywozowej deklaracji skróconej EXS, co związane jest oczywiście z wywozem towarów z Wielkiej Brytanii i przewiezieniem na teren państwa członkowskiego Unii lub innego państwa trzeciego. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania kolejnych deklaracji celnych, płacenia należności celnych i podatkowych. Wszystkie towary wywożone z UK muszą być objęte właściwą procedurą celną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *