Kto płaci cło? Import towarów z Wielkiej Brytanii

Import to zakup dóbr materialnych i niematerialnych od podmiotów zagranicznych w celu wprowadzenia ich na rynek krajowy. Jeśli chodzi o państwa członkowskie Unii Europejskiej, o imporcie mówimy wówczas, gdy towar nabywany jest poza wspólnym obszarem celnym, czyli od państwa trzeciego. Oznacza to, że sprowadzając towar z Wielkiej Brytanii, która nie jest już państwem unijnym, musimy liczyć się z koniecznością dokonania formalności celnych. Kto płaci cło w takiej sytuacji?

Co to jest cło?

Cło, nazywane również podatkiem celnym, to rodzaj opłaty, jaką państwo nakłada na towary przewożone przez jego granicę. Wyróżniamy cło importowe, związane z przywozem towarów z obcego terytorium, cło eksportowe, związane z wywozem towaru z kraju, oraz cło tranzytowe, związane z przewozem towaru przez obszar danego kraju.

Polskich przedsiębiorców, którzy utrzymują stosunki handlowe z Wielką Brytanią, na ogół najbardziej interesuje cło importowe. Polska wraz z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej tworzy Unię Celną, co w praktyce oznacza, że zniesione zostały cła na granicach wewnętrznych Unii (pomiędzy poszczególnymi państwami). Poza tym mamy do czynienia z ujednoliceniem regulacji i wysokości opłat za przewóz towarów przez granice zewnętrzne Wspólnoty Europejskiej. Odpowiadając na pytanie, kto płaci cło, należy zaznaczyć, że zarówno przedsiębiorstwa niemieckie, polskie, jak i greckie czy włoskie, które sprowadzają towar z Wielkiej Brytanii, muszą przestrzegać tych samych przepisów celnych i dokonywać tych samych opłat celnych.

Kto płaci cło? Jak wyglądają procedury celne?

W związku z tym, że funkcjonuje wspomniana już wyżej Unia Celna, formalności związane z przewozem towarów przez granicę zewnętrzną UE, można dopełnić nie tylko w Polsce, ale również w urzędach celnych na terenie innych państw członkowskich. Regułą jest, że towary do procedury celnej zgłasza się w pierwszym kraju Unii Europejskiej w granicznym urzędzie celnym. Oznacza to, że sprowadzając towar z Wielkiej Brytanii, musimy dopełnić formalności na granicy z Holandią, Belgią albo Francją. Jest jeszcze inna opcja, ale wymaga zastosowania procedury tranzytu – wówczas w granicznym urzędzie celnym należy wpłacić kwotę mogącego powstać długu celnego i należności podatkowych, a resztę formalności celnych można dopełnić w Polsce.

Dziś większość formalności celnych da się załatwić na odległość, choć przewoźnicy nie unikną sprawdzania dokumentów na granicy. Wiele zależy od tego, co przewożą i w jakiej ilości. Jeśli wysłanie zgłoszenia celnego i przygotowanie dokumentów jest dla przewoźnika kłopotliwe, może nawiązać współpracę z agentem świadczącym usługi celne.

Kto płaci cło? Jak wyliczyć jego wysokość?

Wielka Brytania zawarła z Unią Europejską umowę, na podstawie której większość towarów objęta jest zerową stawką podatku celnego. Są jednak i takie, które wymagają opłacenia należności celnych. Do obliczenia należności celnych wykorzystywana jest wartość celna przywożonych towarów. Największe znaczenia ma ich wartość transakcyjna, czyli cena zapłacona lub należna za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii i powiększona o koszty transportu i ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *