Prawnik dla pracownika

Prawnik dla pracownika

Prawo nakłada na strony umowy o pracę, czyli pracodawców i pracowników zarówno prawa, jak i obowiązki. Pracownicy są dobrze chronieni przepisami prawa, ale mimo to zdarzają się sytuacje nierównego traktowania,  dyskryminacji, naruszania przepisów o czasie pracy, nieterminowego wypłacania wynagrodzeń czy nagłego rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Co w wymienionych sytuacjach może zrobić pracownik? Powinien dochodzić swoich praw, a żeby było to skuteczne – uzyskać wsparcie kancelarii prawnej. Prawnik dla pracownika to hasło, którego używa wiele kancelarii prawnych, dbających o interesy pracowników. Warto zaznaczyć, że nie chodzi wyłącznie o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również o osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Rzetelne informacje o prawach pracowników

Niejednokrotnie zdarza się tak, iż pracownik nie ma świadomości, że jego prawa zostały złamane. Co prawda zaleca się, by każdy pracownik od czasu do czasu zajrzał do Kodeksu Pracy, ale tak naprawdę niewiele osób to robi, zwłaszcza, gdy w dotychczasowej karierze nie spotkało się z niesprawiedliwym traktowaniem i wyzyskiem. Poza tym lektura przepisów prawa nie rozwieje wszelkich wątpliwości, bo język prawniczy nie dla wszystkich jest zrozumiały. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc prawna, polegająca chociażby na udzieleniu porad prawnych. W kancelarii prawnej pracownik uzyska rzetelne informacje o prawach pracowników. Otrzyma pomoc w rozmaitych sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, czy ubiegania się o wypłatę należnego wynagrodzenia. Prawnik pomoże również w ustaleniu stosunku pracy.

Łamanie praw pracowniczych – prawnik dla pracownika

W przypadku złamania praw pracowniczych, pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Niekiedy prawnik dla pracownika dąży jedynie do tego, by niesłusznie zwolniony pracownik mógł wrócić do pracy, by cofnięto bezpodstawnie nałożoną karę albo wypłacono zaległe pensje. Innym razem konsekwencje dla pracodawcy są znacznie poważniejsze. Za niektóre przewinienia może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Taką samą karę może otrzymać osoba wykonująca obowiązki w imieniu pracodawcy.

Do najsurowiej karanych przewinień można zaliczyć sytuacje, w których pracownik otrzymał umowę cywilnoprawną, mimo iż przysługiwała mu umowa o pracę, pracownik nie otrzymał umowy na piśmie, doszło do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, pracownik został ukarany karą, o jakiej nie wspomina Kodeks Pracy, pracownik nie mógł skorzystać z przysługujących mu uprawnień zwianych z rodzicielstwem,  pracodawca nie prowadził akt osobowych pracowników i odmówił wydania świadectwa pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *