Z jakimi formalnościami wiąże się legalizacja pobytu cudzoziemca?

Oczywistym jest, że osoba, która przebywa na terytorium obcego kraju nielegalnie, nie może być legalnie zatrudniona. Dlatego obywatele państw trzecich, którzy chcieliby podjąć pracę w Polsce, w pierwszej kolejności muszą zadbać o legalizację pobytu. Krótkoterminowy pobyt w celach turystycznych, chociaż legalny, nie jest jednak tym samym co długoterminowy pobyt w celach zarobkowych. Aby osoba z państwa trzeciego, a więc niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mogła podjąć zatrudnienie w Polsce, musi uzyskać pozwolenie o pracę.

Procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Na wstępie warto zaznaczyć, że temat zatrudniania cudzoziemców równie mocno interesuje ich samych, jak i polskich pracodawców. Zatrudnianie cudzoziemców oznacza dla przedsiębiorcy pewne dodatkowe obowiązki. Podstawą jest sprawdzenie, czy cudzoziemiec posiada ważne dokumenty zezwalające na pobyt w Polsce, a także, jeśli to konieczne, zezwalające na podjęcie pracy. Nie każdy obcokrajowiec musi ubiegać się o zezwolenie na pracę. Pewna grupa osób jest zwolniona z tego obowiązku. Jeśli jednak nasz potencjalny pracownik musi mieć zezwolenie, niezbędne będzie jego uzyskanie albo zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Polscy pracodawcy nie mogą traktować cudzoziemców jako pracowników gorszej kategorii. W przeciwnym razie groziłyby im poważne konsekwencje. Jakie to konsekwencje, dokładnie wyjaśni adwokat Łódź. Pewne jest natomiast, że z obywatelem państwa trzeciego należy zawrzeć pisemną umowę o pracę. Co więcej, przed jej podpisaniem, potencjalny pracownik powinien otrzymać do przeczytania egzemplarz w języku, w jakim się posługuje. Wszelkie zapisy dotyczące warunków zatrudnienia, w tym kwoty wynagrodzenia, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Legalizacja pracy cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemca, który legalnie przebywa w Polsce i ma zezwolenie na pracę, nie jest procedurą szczególnie skomplikowaną, choć oczywiście wymaga dopełnienia kilku formalności. A co w sytuacji, gdyby polski pracodawca chciał zatrudnić (a tym samym ściągnąć do Polski) osobę, która aplikowała o pracę z terytorium swojego kraju? Czy legalizacja pobytu cudzoziemców może odbywać się z poziomu pracodawcy?

W tej chwili mamy w Polsce rynek pracownika. W wielu firmach miejsca pracy są, ale nie ma chętnych na utworzone stanowiska. Zatrudnianie cudzoziemców może okazać się zatem wybawieniem. Osoby pochodzące z odległych zakątków świata nierzadko mogą pochwalić się sporym doświadczeniem i umiejętnościami. Wielu z nich chce pracować, uczyć się nowych rzeczy, rozwijać i przede wszystkim godnie zarabiać. Współpraca polskich firm z cudzoziemcami jest zatem korzystna dla obu stron. Nic zatem dziwnego, ze coraz częściej zdarza się, iż przedsiębiorca chce zatrudnić osobę, która nawet jeszcze do Polski nie dotarła. Warto wiedzieć, że ma taką możliwość.

Procedura wydawania zezwolenia na pracę przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia zakłada inicjatywę pracodawcy. To pracodawca, jeszcze przez przyjazdem cudzoziemca do Polski (ale jeśli ten uzyskał już wizę), może wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę. Konieczne jest złożenie pisemnego wniosku wraz z oryginałami wymaganych dokumentów. Wnioski rozpatrywane są w trybie administracyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *